popüler kültürün milli kültüre etkisi nedir eleştiri yazısı

POPÜLER KÜLTÜRÜN MİLLİ KÜLTÜR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   ELEŞTİRİ YAZISI
  
             Kültür en iyi  tanımı ile bir ulusa  ait olan maddi ve manevi değerlerin  bütününe verilen addır. Bu açıdan bakıldığı taktirde  bir ulusa  ait dil , gelenek görenekler, yaşayış biçimi ile ürettiği yapıtlar  o ulusun  kültür alanı içine girer. Kültür bir ulusun  devalılığını sağlayan en önemli öge  durumundadır. Bu kültürün yozlaşması demek o ulusun  devamlılığının tehlikeye girmesi demektir.

      Popüler olan  kültür ise egemen olan güçlerin   dayatması sonucu ortaya çıkan ürünlerdir. Buna misal  vermek gerekirse yeni hayat  biçimlerinin ortaya  çıkması , yeni söyleyiş biçimleri meydana  çıkması demektir. Bu açıdan bakıldığı taktirde  popüler kültür milli kültüre   büyük zararlar vermektedir. Popüler kültür neticesi  oluşan yaşayış biçimleri özellikle yeni yetişen  nesili etkisi altına aldığı zaman sorun  çıkmaktadır. Bu sorunlar  öğretmenle öğrenci arasında ya da  baba ile oğul arasında olur. Yani popüler kültür bir biçimde  toplumda yaşayan kişilerin  yaşayış ve düşünüş biçimlerini doğrudan tesir  altına almaktadır. Bu etkisi altına alma genelde  olumsuz olduğu için toplumda manevi manada  yaralar açmaktadır. Bunda da en büyük sıkıntıyı   sosyal medya ve genel medya araçları verir. Çünkü topluma moda   adı ile  sunulan şeyler özellikle gençler arasında kendine cazibe  buluyor. Bir süre  sonra bu popüler kültür ürünlerini almamak ya da  kullanmamak bir eziklikmiş  gibi gösterilmektedir. Böyle olunca da popüler yani güncel kültür ulusal  değerleri etkisi altına almaktadır.  Popüler kültür kitle iletişim araçları  aracılığı ile çok  avantajlı durumda olduğu için ulusal  kültür unsurlarına çok  zararlar verir. Buna en basiti ile misal  vermek gerekirse değişik  pantolonların giyilmesi popüler kültürdür. Bize uygun olan   düzgün kıyafetler giyilmesi ulusal  kültürdür. Reklamlarda daha çok değişik  pantolonlu insanlar  görüldüğü için etkisi   çok oluyor . Bir ulus  kültürüne değer verdiği ölçüde ilerler . Onun için milli kültürümüze sahip çıkalım.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.