8.sınıf özne ve yüklemle ilgili 20 soruluk test ve cevap anahtarı

8.SINIF ÖZNE VE YÜKLEMLE İLGİLİ TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI


8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf özne ve yüklemle ilgili 20 soruluk test ve cevap anahtarı,özne ve yüklem sorusu çöz,özne ve yüklem testi sadece,

1. .Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiil değildir?
A)     Otururken   bir bana bir arkadaşıma bakıp güldü.
B)     Buranın  en güzel çiçeği, bu kırmızı güldü. 
C)     Bunu  dinledikten sonra epey  güldü.
D)     Uyuyan  adam   bir ara tatlı tatlı güldü.

2. .Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sözcük grubudur?
A)     Bu gördüğümüz kişi   arkadaşımdı.
B)      Bugün okulda yalnız üç ders yaptık.
C)     Onun  yaşı benden  büyüktür.
D)     Bu, şimdiye kadar gördüğüm en iyi  resimdi. 

3. .”O  gün bahçede  herkes sevinçliydi.”cümlesinde özne olan kelime  aşağıdakilerden hangisidir?
A) O gün                     
B) Bahçede
C) Sevinçliydi             
D) Herkes 

4. .”buraya gelenler, çeşitli otlardan  yapılan macunu yerlerdi.”cümlesinde “özne”olan kelime , aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenler                   
  B) Buraya gelenler 
C) Otlardan                  
 D)  Macunu

5. Aşağıdakilerin hangisinde gizli özne vardır?
A)     Ben ağlamaktan    güç alıyordum.
B)     Hareketten önce hepimizi bir yere  topladılar.
C)     Onlar , bu rüzgarlı dağ başında neşe bulurdu.
D)     Hepimiz bunu  bilmeyerek hüzünlendik .

6. .”Bir gün Hayrettin Hoca’nın evine adam  girmiş.”cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin hangi  öğesidir?
A) Özne                 
B) Nesne
C) Yüklem            
 D) Dolaylı tümleç

7. .”Okul  bahçesindeki masalardan birine oturdum.”tümcesinde  yüklem olan sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Okul  bahçesindeki
B)     Masalardan
C)     Birine
D)     Oturdum 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi birden çok kelimeden oluşmuştur?
A)     Diğer  odanın  anahtarını kaybettim.
B)     Annem her şeyin iyisini bilir.
C)     Veli ’nin abisi  bugün bize gelecekmiş. 
D)     Pencerenin önüne  karga  kondu.

9. .”Masal”sözcüğü   tümcelerin  hangisinde özne görevinde kullanılmıştır?
A)     Epey   masal dinle henüz inanırken.
B)     Bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı kırılmış dal uçlarından.
C)     Masallarda ararız  kendimizi .
D)     Masal, çocukluğumuzun düşüydü.

10. .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış işaretlenmiştir?
A)     O  bulut değildir.
B)     Sen dibine  kadar o yeri .
C)     Kuşların zamanı tunç rengindedir.
D)     Onu  davet etmeyecek.

11. Aşağıdakilerden hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir?
A)     Mehtap  , onu dün nerede görmüş?
B)     Seni mi görmüşler geçenlerde orada?
C)     Kitabı masanın üstüne Öznur   mi bıraktı? 
D)     Az önce bir şey mi söyledin ona?


     12.Koyun meler, kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma
Bu  dizelerde  kaç özne vardır?
A)  1    
 B) 2   
 C) 5   
D) 4

13. Cümlelerden hangisinin öznesi  gizlidir?
A)     Tavuk    yavrusu, ağacın en üst dalına çıktı.
B)     Çay dökülünce masa   kirlendi.
C)     Karlı tepeleri  seyretmeye doyamadık. 
D)     Maç  parası bir hayli tutuyordu.

14. .“Aklım düşüncem  ondadır benim.”tümcesinde  altı çizili sözcük cümlenin hangi öğesidir?
A)     Yüklem c
B)     Belirtisiz nesne
C)     Dolaylı tümleç
D)     Zarf tümleci

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?
A)     Sizi soran o  adamdı.
B)     Araba çamura saplanıp kaldı.
C)     Onun  ne  olduğunu bilmiyorum. 
D)     Kar  şiddetini artırdı.

16. .”Demokratik devletin temeli hürriyettir.” Tümcesinin  öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Demokratik
B)     Demokratik devletin temeli 
C)     Devletin temeli
D)     Demokratik devletin

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yalnız  özne ve yüklemden oluşmuştur?
A)     Kuşkulu uyku evin bekçisidir. 
B)     Kuş kanadına kira istemez.
C)     Çıkmadık candan umut kesilmez.
D)     Atılan ok geri gelmez.


CEVAP ANAHTARI
1.B
2.D
3.D
4.B
5.B
6.A
7.D
8.C
9.D
10.D
11.C
12.C
13.C
14.A
15.C
16.B
17.AShare:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.