Petey Kitabı 15 Test Sorusu ve Cevapları

Petey Kitabı 15 Test Sorusu ve Cevapları


 1.Kitabı bir cümle ile özetleseydik aşağıdakilerden hangisi buna uygun olurdu? 


A) Çocukluğunda mutlu bir ailede yaşayan bir çocuğun öyküsü 
B) Trafik kazası geçirerek sakat kalan bir çocuğun öyküsü 
C) Başkasına evlatlık verildiğini öğrenen birinin öyküsü 
D) Beyin felci ile doğup yanlış teşhisle zihinsel engelli kabul edilen birinin öyküsü 

2. Aşağıdakilerden hangisi eserde ismi geçen kahramanlardan değildir? 

A) Bay Lennon 
B) Calvin 
C) Joe 
D) Sissy 

3. Kitabın kahramanı olan Petey ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Petey’in bir erkek kardeşi birde ablası vardır 
B) Petey  hastaneden iyileşerek bir bakımevine gönderilmiştir 
C) Petey beyin felci ile doğmuş ancak doktorlar ona yanlış teşhis koymuşlardır 
D) Petey iki yaşındayken ailesi tarafından terk edilmiştir 

4. Aşağıdakilerden hangisi Petey’in arkadaşarından birisi değildir? 

A) Fareler 
B) Esteban 
C) Kenny 
D) Trevor 

5. Yazar eserde kendini hangi karakter üzerinden kitaba yansıtmıştır? 

A) Trevor 
B) Calvin 
C) Esteban 
D) Cassie 

6. Okuduğunuz eserin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Otobiyografi 
B) Roman 
C) Anı 
D) Efsane 

7. Aşağıdakilerden hangisi bu kitaptan çıkarılabilecek bir ders  değildir? 

A) İnsanlar dostlarını kaybettiklerinde yeni arkadaşlıklardan korkarlar. 
B) Hayatımız ne kadar zor olursa olsun umudumuzu kaybetmemeliyiz. 
C) Etraftakilere yardım ederek kendi hayatımızı daha anlamlı hale getirebiliriz. 
D) Karşılaştığımız sorunlarda mücadele etmek yerine sorunları kabullenmeliyiz. 

8. Petey göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? 

A) Petey yaşamdan aldığı zevkle etrafına örnek oluyordu. 
B) Petey başına gelenler sebebi ile hayata öfkeliydi 
C) Petey sevmeyi ve sevilmeyi çok seviyordu. 
D) Dostlarının onu istemeden de olsa terk etmesi onu üzüyordu. 

9. Petey’in zihinsel engelli olmadığını ilk  hangisi  fark etmiştir? 

A) Calvin 
B) Owen 
C) Cassie 
D) Esteban 

10. Petey hastalandığında Trevor aralarındaki bağı nasıl tanımlamıştır? 

A) Baba – Oğul 
B) Büyükbaba – Torun 
C) Abi – Kardeş 
D) Arkadaş 

11. Trevor, Petey’in  albümüne baktığında Calvin’i bulmaya karar verir. Petey ve Calvin’in yıllar sonra bir araya gelmesinde yaşanılan hisler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Geçen zaman insanları birbirinden uzaklaştırır. 
B) Arkadaşlıkların bittiğini görmek insanları hayal kırıklığına uğratır. 
C) Geçen zaman ve değişen şartlar gerçek dostlukları bitirmez aksine güçlendirir. 
D) Hiç kimse ve hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. 

12. Trevor ile alakalı aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Annesinin ve babasının çok çalışmasından yakınmaktadır. 
B) Devamlı taşınmak Trevor’a heyecan vermektedir. 
C) Yardımsever bir çocuktur. 
D) Sekizinci sınıf öğrencisidir. 

13. Aşağıdaki soruda, akıl hastanesinde kaldığı senelerde Petey ile ilgilenen ve dost olan hastabakıcılarla ilgili baştan sona doğru bir sıralama yapılmıştır. Buna göre doğru sıralama hangisidir? 

A) Esteban-Joe-Cassie-Owen 
B) Esteban-Cassie-Joe-Owen 
C) Joe-Esteban-Cassie-Owen 
D) Cassie-Esteban-Joe-Owen 

14. Petey ve Calvin’in  sevdikleri, saatler boyunca hiç bıkmadan oynadıkları oyunun adı nedir? 

A) Bingo 
B) Kovboyculuk 
C) Körebe 
D) Saklambaç 

15. Trevor Ladd’in uzun süreli bir arkadaş edinemeyişinin sebebi nedir? 

A) Arkadaşları tarafından sürekli dışlanması 
B) Arkadaş edinmekten korkması 
C) Ailesinin iki üç yılda bir taşınması 
D) Etrafı ile sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kuramayışı 

Cevap Anahtarı :

1. D       2. A       3. B       4. C       5. A 
6. B       7. D       8. B       9. D       10. B 
11. C    12. B     13. A     14. B      15. C 

petey yazılı soruları,petey sınav soruları,petey testi ve cevapları,petey kitabıyla ilgili test,petey değerlendirme sınavı,KİTAP SORULARI,

Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.